Sapere auso - odwagą jest być mądrym!

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności po raz pierwszy została laureatem Nagrody Jakości Nauczania Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso. Nagrodę mogą otrzymać  placówki oświatowe, kluby lub stowarzyszenia  sportowe, instytucje kultury i uczelnie wyższe.


 

Jest to dla nas wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ nagroda jest przyznawana w uznaniu szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych lub naukowych w pracy z młodzieżą szkolną lub akademicką. Nasz wspólny wysiłek został doceniony, co jest powodem nie tylko ogromnej satysfakcji, ale również motorem do dalszej wytężonej pracy – mówi Jerzy Niedenthal, dyrektor ZSP MSG.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Fundacji została ona powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 28 lipca 2003 r. jako główny, finansowo-organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Mottem Fundacji stały się słowa: „sapere auso”, czyli temu, który odważył się być mądrym. Na życzenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostały one wyryte na medalionie ku czci ks. Stanisława Konarskiego, twórcy i założyciela Collegium Nobilium w Warszawie.

Sentencja, będąca strawestowanym cytatem Horacego, pochodzącym z pierwszej księgi jego Listów, odzwierciedla esencję filozofii nazwanej przez samego myśliciela boską mądrością. 

Poucza ona, iż w młodości warto trudzić się nad zdobyciem kwalifikacji moralnych, intelektualnych oraz rozwijaniem pozytywnych cech charakteru, ponieważ to one właśnie pozwalają człowiekowi uniknąć złego postępowania oraz pomagają w osiągnięciu szczęścia.

 

Cieszymy się, że dążenie do mądrości i kształtowanie wartościowych postaw spotkało się z uznaniem kapituły stypendialnej. Odwagą jest być mądrym!

Tekst i grafika: źródło Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna - http://www.sapereauso.org/

Dodała: AA
26/10/2018

zsp.edu.pl