Konferencja FRSE, ORE i Małopolskiej Szkoły Gościnności zakończona.

 

Nowy rok szkolny to nowe szanse i nowe wyzwania – tymi słowami inaugurowaliśmy rok szkolny 2018/2019 i w myśl tej idei podejmujemy kolejne szkolne inicjatywy. Początek października był okazją, by sprawdzić się w roli gospodarza regionalnej konferencji, organizowanej wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Tematyka konferencji „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” zgromadziła wielu wybitnych prelegentów, specjalistów z wybranej dziedziny oraz słuchaczy reprezentujących zarówno środowisko szkolne, jak i pracodawców. Praktycznym akcentem konferencji oprócz jej części warsztatowej prowadzonej przez panią Bożenę Mayer – Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, był panel przeznaczony dla uczniów klas maturalnych. Podczas spotkania „Papiery do kariery” prowadzonego przez doradcę zawodowego pana Mariusza Grzyba z  Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie młodzi uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przydatnymi informacjami na temat funkcjonowania rynku pracy.

Część wykładową konferencji otworzyła pani Aleksandra Bałchan – Wiśniewska, koordynator Europass, EPALE i EVCET z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji prezentacją poświęconą zagranicznym stażom i praktykom uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+.  Przez kilkanaście minut trwania wykładu, pani Bałchan – Wiśniewska udowadniała, że program Erasmus + jest atrakcyjną formą kształcenia praktycznego dla szkół zawodowych. Dokładnie omówiła strukturę programu (jego sektory) skupiając się na sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe w zakresie dwóch głównych akcji – mobliności edukacyjnej i współpracy na rzecz innowacyjności i dobrych praktyk. Jak aplikować do programu, o  zastosowaniu systemu ECVET w potwierdzaniu kompetencji zdobytych podczas mobilności edukacyjnej mówiła pani Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE i Ekspertka ECVET zarówno w czasie wykładu, jak i w części warsztatowej. Przekonywała ona również, że każde doświadczenie rozwijające wiedzę, umiejętności i kompetencje, powinno być uważane za formę doskonalenia zawodowego. Ekspertka opracowała i omówiła przykładowy wykaz efektów osiągniętych podczas szkolenia kadry typu job shadowing, a także przykładowe porozumienia o programie zajęć dla uczniów i nauczycieli. W kolejnej części konferencji głos zabrała pani Agata Suszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, która przedstawiła plany nowej perspektywy finansowej dla rozwoju branży HOGATUR zakładającej m.in. utworzenie 8 (docelowo 47) nowoczesnych Centrów Kompetencji Zawodowych w omawianej branży. Dopełnieniem jej wykładu była perspektywa praktyczna, czyli prezentacja modelu kształcenia praktycznego  Małopolskiej Szkoły Gościnności przygotowana przez panią Jolantę Turek, kierownika kształcenia praktycznego ZSP MSG oraz wystąpienie pani Joanny Kłeczek - Kacza z Grupy Hotelowej Orbis. W dalszych częściach konferencji wystąpili prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński - wiceprzewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki, który omówił kwestie kształcenia praktycznego i umiejętności uczniów z punktu widzenia oczekiwań rynku pracy oraz dr Marek Nocoń, który przedstawił model kompetencji trenera branży HORECA.

Na uwagę zasługuje również fakt, że gośćmi honorowymi konferencji byli pani Fabienne Ricordel, Attachée ds. Edukacji w Ambasadzie Francji w Polsce, pan Frédéric de Touchet, Konsul Generalny Francji w Krakowie oraz pan Michaël Magne, Dyrektor kursów i Sekretarz Generalny krakowskiej filii Instytutu Francuskiego w Polsce .W czasie swojego wystąpienia przedstawili działalność Instytutu Francuskiego w Polsce, w tym ofertę szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego zawodowego dla branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz zachęcali do podjęcia współpracy z francuskimi partnerami.

„Było to pierwsze tak duże przedsięwzięcie, w organizacji którego nasza szkoła mogła uczestniczyć. W konferencji udział wzięło około 70 osób oraz dodatkowo 30 uczniów w części warsztatowej. Myślę, że zarówno uczsetnicy, jak i prelegenci opuścili konferencję pełni pozytywnych wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia. Jestem przekonany, że nie jest to ostatnia konferencja organizowana w Małopolskiej Szkole Gościnności” – podsumował wydarzenie Jerzy Niedenthal, dyrektor ZSP MSG.

 

 

Tekst: AA
Zdjęcia: MSG

 

Dodała: AA
8/10/2018

zsp.edu.pl