Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół i przedsiębiorców do wzięcia udziału w konferencji, której celem jest omówienie dostępnych narzędzi i form wspierania współpracy szkół zawodowych i pracodawców oraz prezentacja dobrych praktyk w tym zakresie. W czasie spotkania przedstawione zostaną instrumenty Unii Europejskiej na rzecz rozwoju umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym oferta programu Erasmus+, konkurs Euroskills, dokumenty Europass i założenia Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Zaprezentowane zostaną także praktyczne doświadczenia branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, zarówno z perspektywy szkoły, jak i rynku pracy. Poniżej program konferencji i link do formularza rejestracyjnego.

 

Regionalna konferencja

Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami

branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej

 

2 października 2018 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  Małopolska Szkoła Gościnności  im. Tytusa Chałubińskiego
ul. Zdrojowa 18 , 32-400 Myślenice

 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ - KLIKNIJ TUTAJ

 

PROGRAM

 

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Otwarcie regionalnej konferencji

10.15 – 10.40

Zagraniczne staże i praktyki uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+  jako atrakcyjna forma kształcenia praktycznego

10.40 – 11.00

Zastosowanie systemu ECVET w mobilnościach i stażach zawodowych uczniów i nauczycieli. Wykorzystanie podstaw programowych kształcenia w zawodach w procesie potwierdzania nabytych kompetencji podczas praktyk i staży zawodowych.

11.00 – 11.20

Prezentacja modelu praktycznego kształcenia zawodowego u pracodawców w branży  hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej na przykładzie Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach

11.20 – 11.40

Popularyzacja szkoleń stacjonarnych i on-line dla nauczycieli języka francuskiego zawodowego dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

11.40 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.20

Zadania Rady Sektorowej ds. Kompetencji w sektorze turystyki, wspieranie szkół zawodowych branży gastronomiczno-hotelarskiej

12.20 – 12.40

Prezentacja dobrej praktyki - Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

12.40 – 13.40

Prezentacja nowoczesnej bazy technodydaktycznej Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach

13.40 – 14.40

 

Warsztaty

Potwierdzanie zdobytych kompetencji zawodowych podczas praktyk, staży i mobilności zawodowych – zastosowanie systemu ECVET

„Papiery do kariery” - zastosowanie dokumentów Europass

14.45

Lunch

 

 

 

Grafika: www.pixabay.com/StartupStockPhotos

Dodała: AA
10/09/2018

zsp.edu.pl