Poprawkowa sesja egzaminacyjna

 

Terminy egzaminu poprawkowego maturalnego

Część pisemna  – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 (sala 113 – aula szkolna)

Część ustna ( język obcy nowożytny) – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00

 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.

 


 

Terminy egzaminu poprawkowego z poszczególnych przedmiotów 

Każdy egzamin w danym dniu rozpocznie się częścią pisemną o godz. 9.00. Po przerwie przeznaczonej na poprawę prac, odbędzie się egzamin ustny według  ustalonego harmonogramu w podanych poniżej salach.

Dla wszystkich uczniów część pisemna egzaminu w poszczególnych dniach odbędzie się
o godz. 9.00 w sali nr 109.


Część ustna:

  • egzamin poprawkowy  z geografii - 27 sierpnia 2018 godz. 9.00, sala nr 108

  • egzamin poprawkowy  z chemii - 27 sierpnia 2018 godz. 9.00, sala nr 109

  • egzamin poprawkowy  z matematyki - 27 sierpnia 2017 godz. 9.00, sala nr 107

  • egzamin poprawkowy  z j. angielskiego - 28 sierpnia 2017  godz. 9.00, sala nr 106

  • egzamin poprawkowy  z j. polskiego - 28 sierpnia 2017 godz. 9.00, sala nr  107

  • egzamin poprawkowy  z wychowania fizycznego - 28 sierpnia 2017 godz. 9.00, sala gimnastyczna

 

Grafika:www.pixabay.com/Alexas_Fotos

Dodała:AA
11/07/2018

zsp.edu.pl