Nie można winić lustra za odbicie, ale można je z nami zmienić. Technik usług kosmetycznych - rekutacja trwa!

 

Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie
Technik usług kosmetycznych
dla kwalifikacji:

AU.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp


O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby:

- które ukończyły 18 lat, z wyjątkiem przypadków jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełnić obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r.)
- posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
- posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie technik usług kosmetycznych

Dokumentacja rekrutacyjna:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej, zawodowej bądź inne, potwierdzające wykształcenie
- wniosek o przyjęcie na kurs ( druk szkolny)
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
- kserokopia dowodu tożsamości
- inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

05.05.2018r. - 25.08.2017r.

I ETAP - składanie dokumentów przez kandydatów oraz weryfikacja spełnienia przez kandydatów warunków podstawowych (wykształcenie, zaświadczenie lekarskie i innych)

26 - 29.08.2018r.

II ETAP -
przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną I postępowania rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki podstawowe, niż liczba wolnych miejsc w szkole. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.

30 - 31.08.2018r.

III ETAP -
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli Szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. Po zakończeniu ostatecznej rekrutacji i weryfikacji opublikowanie listy słuchaczy przyjętych na kurs.

Nauka potrwa 1 rok (wrzesień 2017-czerwiec 2018). Kurs jest bezpłatny i będzie się odbywać głównie w trybie weekendowym. Po ukończeniu kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i przystępuje do egzaminu państwowego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 663 443 534

Tekst: J. Róg
Grafika:www.pixabay.com/nnoeki

Dodała:AA
11/07/2018

zsp.edu.pl