100% satysfakcji! Tylko w MSG.

 Dyrekcja Małopolskiej Szkoły Gościnności gratuluje uczniom i nauczycielom wysokich wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:

 

Technik hotelarstwa

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji – zdawalność   – 100 %

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie-  zdawalność   – 100 %

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.06  Sporządzanie napojów i potraw -  zdawalność   – 100 %

T 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - zdawalność   – 86 %

Technik obsługi turystycznej

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - zdawalność   – 100 %

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych -  zdawalność   – 100 %

Opiekun medyczny 532102

Z.4.  Świadczenie    usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej zdawalność   – 100 %

Technik usług kosmetycznych - zdawalność   – 100 %

 

Oprac.: mgr J. Turek
Grafika: TeroVesalainen/pixabay

Dodała: AA
26/03/2018

zsp.edu.pl