„Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły” - kolejny sukces MSG.

30 stycznia w hotelu Holiday Park w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt ORE „Partnerstwo kształcenia zawodowego” oraz uroczysta gala V edycji konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”, którego laureatem w obszarze hotelarstwa i turystyki zostało nasze Technikum Turystyczno – Gastronomiczne.

Głównym założeniem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Jak podkreśla organizator konkursu – Ośrodek Rozwoju Edukacji - stworzenie nowoczesnej szkoły zawodowej, która odpowiednio przygotuje przyszłego absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy powinno stać się wspólnym celem zarówno szkół, jak i pracodawców.

W myśl tej idei Technikum Turystyczno – Gastronomiczne oficjalnie współpracuje z Grupą Hotelową Orbis od 17 marca 2016, kiedy doszło do uroczystego podpisania listu intencyjnego o partnerstwie Małopolskiej Szkoły Gościnności i Grupy Hotelowej ORBIS S.A.

Podpisanie umowy o współpracy było momentem kluczowym w historii technikum. Od tego czasu oprócz standardowych praktyk w hotelu, Spółka Orbis S.A przekazuje w sposób ciągły do szkolnych pracowni hotelarskich biuletyny, ulotki, filmy szkoleniowe, a uczniowie mogą dodatkowo korzystać z materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Akademię Accor – mówi Jolanta Turek, kierownik kształcenia praktycznego MSG, która zgłosiła szkołę do konkursu.

Ponadto od 13 marca 2017 r. w szkole funkcjonuje ufundowana przez AccorHotels sala patronacka wyposażona w laptopy i oprogramowanie Fols ułatwiające uczniom wdrożenie się w elementy pracy hotelarza, co znacznie podnosi ich wartość na rynku pracy – dodaje dyrektor MSG, Jerzy Niedenthal.

Podczas styczniowego spotkania osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy projektu „Partnerstwo kształcenia zawodowego” dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Przedstawiono m.in. wnioski i wytyczne dotyczące dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie statuetek i pamiątkowych dyplomów lauretaom V edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”. Z rąk Dyrektor ORE Jadwigi Marioli Szczypiń oraz Wiceminister Edukacji Marzeny Machałek wyróżnienia otrzymali Dyrektor MSG Jerzy Niedenthal oraz Bartłomiej Szmajdziński - Dyrektor ds. zarządzania talentami i kulturą organizacyjną Orbis S.A.  Historia owocnej współpracy  i jej charakter zostały przez nich omówione w krótkiej prezentacji, która odbyła się zaraz po wręczeniu nagród.

Wspólny sukces Małopolskiej Szkoły Gościnności i Orbis S.A. cieszy nas tym bardziej, że jest kolejnym dowodem na to, że złota tarcza przyznana nam w tym roku przez portal edukacyjny Perspektywy jest w pełni zasłużona – konkluduje Jerzy Niedenthal.

Więcej informacji na temat konkursu i galerię zdjęć znajdziesz TUTAJ

Zdjęcia: www.ore.edu.pl

Dodała: AA
01/02/2018

 
zsp.edu.pl