Albo medal, albo nic! Spartakiada w Tytusie 2018.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Małopolska Szkoła Gościnności

 im. Tytusa Chałubińskiego             

w Myślenicach ul. Zdrojowa 18.

 

Zaprasza uczniów klas gimnazjalnych

do udziału w zawodach sportowych.

 

SPARTAKIADA  U  TYTUSA  2018

01.03.2018 – 03.03.2018

 

  ROZEGRANA  ZOSTANIE  JEDNA  KONKURENCJA 

 

 Rywalizacja  łączona  w  siatkówce  dziewcząt  i  chłopców

 

Zespół składa się z 6 dziewcząt + 2 rezerwa i 6 chłopców + 2 rezerwa.

Wymiary boiska 18m x 9m.

Wysokość siatki 2,24m dla dziewcząt i 2,43m dla chłopców.

 

Przebieg konkurencji:

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych setów.

Pierwszego seta rozgrywają dziewczęta.

Drugiego seta rozgrywają chłopcy.

W przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set koedukacyjny

z udziałem 3 dziewcząt i 3 chłopców w każdej drużynie - wysokość siatki 2,43m.

 

      Eliminacje (czwartek, piątek) 01.03.2018. i 02.03.2018. godz. 9.15. - 14.00.

Finały (sobota) 03.03.2018. godz. 9.00. – 14.00.    

 

  1. Impreza przeprowadzona zostanie w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach ul. Zdrojowa 18.
  2. System rozgrywania zawodów oraz czas trwania spotkań uzależniony jest od ilości zgłoszeń.
  3. Zgłoszenia kierować telefonicznie pod nr 12 272 08 20 do dnia 02.02.2018. Imienną listę uczestników potwierdzoną przez dyrekcję szkoły należy dołączyć bezpośrednio przed zawodami.
  4. W zawodach biorą udział uczniowie gimnazjum.
  5. Startujące zespoły otrzymają dyplomy, a zwycięskie drużyny nagrody rzeczowe.
  6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach pokrywa koszty organizacyjne zawodów. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.
  7. Organizator zawodów – Małopolska Szkoła Gościnności.
  8. Osoba do kontaktu - Wojciech Gablankowski ( 605 535 981)

 

Tekst: W. Gablankowski
Grafika: 123rf

Dodała: AA
29/01/2018

zsp.edu.pl