Sukces sięgający szczytu!

 

Wśród 16  laureatów ogólnopolskiego konkursu na scenariusz lekcji europejskiej "Temat: Europa" znalazła się Katarzyna Żak, nauczyciel języka polskiego.

Konkurs dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych zorganizowany został przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Scenariusze mogły być zgłaszane w następujących obszarach tematycznych: Geneza integracji europejskiej, Moje prawa w Unii Europejskiej, Jak funkcjonuje Unia Europejska? Kto? Co? Jak?, Wartości europejskie, Kulturalna Europa, Bezpieczna Europa (pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt), Europa badań i odkryć naukowych, EURO w portfelu, Przyszłość Europy.

Prace konkursowe oceniane były zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Jury brało pod uwagę m.in. kreatywność podejścia do przedstawienia tematyki wybranego obszaru, innowacyjność wykorzystanych metod pracy z młodzieżą, wartość i poprawność merytoryczną czy wykonalność scenariusza.

Ze scenariuszem Katarzyny Żak "Katedra gotycka - zwornik kultury Europy"będzie można się zapoznać  w publikacji wydanej przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce zawierającej zwycięskie prace.

http://www.lekcjaeuropejska.pl/

Serdeczne gratulacje od dyrekcji, grona nauczycielskiego i uczniów!

Dodała: AA
17/01/2017

 

zsp.edu.pl