Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018


Nauka się opłaca i to dosłownie. Szczególnie uzdolnieni uczniowie uzyskujący najwyższą średnią ocen w szkole otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów.W roku szkolnym 2017/2018 stypendium otrzymała:


Beata Bizoń kl. IV H  śr. ocen 5,29


oraz

Dawid Kalinowski kl.II B śr. ocen 5,62

Serdecznie gratulujemy!


Uroczyste wręczenie dyplomów stypendium nastąpiło w Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, gdzie nasi uczniowie odebrali je z rąk  Pani Kurator Barbary Nowak .

zsp.edu.pl