Matura - termin poprawkowy

 

MATURA – TERMIN POPRAWKOWY

 

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.

Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do                7 lipca 2017 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla egzaminu w „nowej formule” - Załącznik 7a_N

dla egzaminu w „starej formule”- Załącznik 7b_S

Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej w Krakowie do      10 sierpnia br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2017r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia 2017r. (dokładna data i godzina egzaminu zostanie podana w najbliższym czasie).

 

Jadwiga Kozak 

 

Dodała JJ

3/07/2017

zsp.edu.pl