Małopolska Szkoła Gościnności - Szkołą Zawodową Najwyższej Jakości!

 

8 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości. Konkurs organizowany jest po raz drugi przez Fundację Fundusz Współpracy wraz ze współorganizatorami - Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Z nadesłanych 104 przykładów dobrych praktyk Kapituła Konkursu wyłoniła 15 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”. Praktyka zawodowa zgłoszona do Konkursu to Szkolne Biuro Podróży Tytus Travel działające przy Małopolskiej Szkole Gościnności założone i koordynowane przez p. Justynę Piechnik. W drugiej edycji Konkursu jedno z najwyższych wyróżnień w kształceniu zawodowym zostało złożone na ręce zastępcy dyrektora MSG p. Katarzyny Kalińskiej. Dzięki działalności Tytus Travel Małopolska Szkoła Gościnności okazała się być jedną z trzech najlepszych szkół zawodowych w Polsce i może pochwalić się tytułem - „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. Oprócz dyplomu i statuetki z tytułem, Tytus Travel otrzymał w nagrodę laptop.

Celem drugiej edycji konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, przy czym dobrą praktykę rozumiano jako „sprawdzoną, godną naśladowania inicjatywę, często przełamującą dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawioną na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazującą duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Praktyki te mogły dotyczyć różnych obszarów zapewniania jakości: rozwój szkoły, metody nauczania, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych, współpraca z otoczeniem szkoły – w tym z pracodawcami oraz wewnętrzna ewaluacja/ocena szkoły. Oceniano m.in. ich efektywność, oryginalność i innowacyjność, kompleksowość rozwiązania, zaangażowanie partnerów, a także możliwość realizacji zgłoszonej praktyki przez inne szkoły lub placówki.

Kapituła Konkursu doceniła niezwykły trud i zaangażowanie uczniów skupionych wokół Tytus Travel w nawiązywanie współpracy z otoczeniem, w tym z przyszłymi pracodawcami.

Szkolne Biuro Podróży Tytus Travel może pochwalić się współpracą z przedstawicielami branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Uczniowie wraz z p. Justyną Piechnik pracują m. in. przy Slow Food Festiwal, gdzie rokrocznie, przez 2 dni, obsługują gości festiwalowych w zakresie pozyskiwania biletów, organizacji pracy szatni, mediów.

Inną aktywnością, w którą zaangażowani są uczniowie jest animacja czasu wolnego. Tytus Travel animuje czas wolny dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowuje programy imprez i sposób ich realizacji. Organizuje dzień dziecka i mikołajki w przedszkolach. Współpracuje z firmą Duckie Deck i Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu, dla których uczniowie prowadzą warsztaty dla dzieci. Dzięki temu uczniowie skupieni wokół Tytus Travel zdobywają umiejętności potrzebne w pracy animatora.

Tytus Travel zajmuje się również obsługą turystyki przyjazdowej – posiadany przez szkołę internat daje możliwość częstego goszczenia grup zagranicznych młodzieży jak i osób dorosłych między innymi z Chin, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Ukrainy. Szkolne Biuro podróży przygotowuje dla gości szczegółowe programy pobytu wraz z rezerwacjami poszczególnych atrakcji i punktów harmonogramu. Do zadań Tytus Travel należy również realizacja imprez. Daje to możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych do pracy w biurze podróży. Dodatkowo przygotowuje również dla gości jednostki mieszkalne, co zapewnia zdobycie potrzebnych umiejętności hotelarskich.

Jednym z ważniejszych zadań Tytus Travel jest współpraca z komitet organizacyjnym International Folk Meetings Malopolska. Uczniowie pełnią funkcję wolontariuszy podczas Międzynarodowych Spotkań z Folklorem. Ich praca polega na pomocy w obsłudze gastronomicznej, hotelarskiej oraz pilotażu grup zagranicznych z całego świata, które przyjeżdżają do Myślenic na okres 2 tygodni. Daje to nieocenione możliwości podnoszenia umiejętności językowych w zakresie zawodowym, poznanie nowych kultur, jak również zakosztowanie ich różnorodnej kuchni podczas organizowanego w ramach Festiwalu Taste of the World. Kuchnie świata są tym ważniejsze, że jest to wydarzenie, podczas którego uczniowie wraz z delegacjami zespołów przygotowują potrawy do późniejszej degustacji dla lokalnej społeczności.

Do codziennych aktywności Tytus Travel należy obsługa imprez szkolnych. Uczniowie są obecni podczas uroczystości i konkursów szkolnych, na które przyjeżdżają uczestnicy z Polski i zagranicy. Przygotowują jednostki mieszkalne, pokoje i apartamenty, pomagamy w obsłudze gości oraz recepcji.

Wyjazdy zawodoznawcze – Organizujemy wyjazdy do hoteli, biur podróży, targi turystyczne i gastronomiczne w Berlinie.

Również na potrzeby klas liceum i technikum oraz zaprzyjaźnionych instytucji czy firm Tytus Travel organizuje imprezy turystyczne, wycieczki, gry terenowe oraz gry miejskie – począwszy od stworzenia programu poprzez rezerwację usług, a kończąc na realizacji imprezy tj. przewodnictwa i pilotażu.

Ponadto w ramach działania Tytus Travel przy Małopolskiej Szkole Gościnności uczniowie reprezentują w Województwo Małopolskie promując produkty regionalne na Krakowskim Lotnisku Balice oraz w Culinary Excellence, projekcie kulinarnym, mającym na celu kształcenie młodych talentów w sieci Accor Hotels.

Nagroda i tytuł okazały się zwieńczeniem ogromnego trudu i pokładów energii włożonych w funkcjonowanie Szkolnego Biura Podróży Tytus Travel i stały się silną motywacją do kontynuowania działań.

zsp.edu.pl