Ranking konkursu SuperKlasa 2015

 Ranking konkursu SuperKlasa

po I semestrze

Liceum Ogólnokształcące

1 miejsce - klasa 1B - 410 punktów

2 miejsce - ex aequo klasa 1A i 1C - 240 punktów

3 miejsce - klasa 2B - 190 punktów

 

Technikum 

1 miejsce - klasa 1H - 300 punktów

2 miejsce - klasa 1G - 290 punktów

3 miejsce - ex aequo klasa 1T i 2T - 210 punktów

 

W tabeli poniżej prezentujemy pozostałe miejsca w rankingu i szczegółowy przydział punktów.

Punkty za zbiórkę pieniędzy w ramach akcji "Gramy, tańczymy i biegamy dla Mateuszka i Krzysia" zostaną doliczone do rankingu po zakończeniu akcji.

REGULAMIN KONKURSU „SUPERKLASA” 

WSTĘP

Konkurs ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, właściwego zachowania, aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

W konkursie biorą udział klasy 1-2 LO oraz 1-3 Technikum.  Rankingi dla LO i Technikum prowadzone są oddzielnie.
Czas trwania konkursu: od początku roku szkolnego do jego końca. Klasa, która uzyska największą ilość punktów otrzyma nagrodę.

Punktacja będzie ogłoszona po I semestrze, a wyniki rocznego konkursu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

KRYTERIA I PUNKTACJA

1. Wyniki w nauce:

Punktowane są najlepsze śródroczne i roczne średnie klasowe i najlepsze śródroczne i roczne średnie poszczególnych uczniów:

- za najlepszą średnią klasową spośród wszystkich klas LO lub Technikum - 50 punktów

- 2 miejsce w rankingu średnich – 40 punktów

- 3 miejsce w rankingu średnich – 30 punktów

- za każdego ucznia, który osiągnie średnią od 4,50 do 4,74 - 10 punktów

- za każdego ucznia, który osiągnie średnią powyżej 4,75 - 20 punktów

 

2. Frekwencja:

Punktowane są najlepsze śródroczne i roczne frekwencje klasowe i najlepsze śródroczne i roczne frekwencji poszczególnych uczniów:

- za najlepszą frekwencję klasową spośród wszystkich klas LO lub Technikum – 50 punktów

- 2 miejsce w rankingu frekwencji – 40 punktów

- 3 miejsce w rankingu frekwencji – 30 punktów

- uczniowie ze 100% frekwencją zdobywają na rzecz klasy 20 punktów

 

3. Uczestnictwo klas w akcjach zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski: 

- trzy najaktywniejsze klasy w każdej akcji otrzymują odpowiednio 50, 40 i 30 punktów

- pozostałe klasy otrzymują 10 punktów za uczestnictwo

- klasy, które nie zaangażowały się w akcję wymagającą uczestnictwa wszystkich uczniów szkoły tracą 10 punktów.

- klasy, które nie angażują się w prace Samorządu Uczniowskiego (np. nie wysyłają swoich przedstawicieli na zebrania Rady SU) tracą 10 punktów.

- uczniowie angażujący się w akcje nie obejmujące wszystkich klas zyskują dla klasy 10 punktów

 

4. Wprowadzenie nowych koncepcji i pomysłów do planu pracy SU i jednocześnie ich realizacja 50 punktów.

5. Działalność w organizacjach szkolnych

Uczeń może zyskać dla klasy 10 punktów za działalność w:

Klubie Ośmiu – młodzieżowym wolontariacie

Kole Turystyczno-Krajoznawczym GAZDA

Zespole Cheerleaders

Chórze szkolnym

Samorządzie Uczniowskim

Gazetce szkolnej – Tytus Times

 

Informacje na temat średniej ocen i frekwencji wszystkich klas uzyskiwane będą z Dziennika Elektronicznego – Librus, od wychowawców klas i nauczycieli prowadzących poszczególne koła zainteresowań.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu.

 

Dodała: AK
11.01.2015

zsp.edu.pl