"Herbert - słowa i obrazy" - konkurs plastyczny

 

Krzysztof Bagorski „Zbigniew Herbert”

W ramach obchodów Roku Herbertowskiego zapraszamy uczniów do udziału w konkursie ”Herbert - słowa  i obrazy”, który został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Zadaniem uczestników jest stworzenie ilustracji do wybranego wiersza poety.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie. Oceniane będą pomysłowość autorów oraz związek ilustracji z tekstem literackim.  
 Praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: 
- imię i nazwisko autora pracy,

- klasa,

- tytuł wiersza Zbigniewa Herberta, do którego powstała ilustracja.

Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 20 maja 2018 r.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Konsultacje: mgr M. Hechsman – Jaroń, B. Firek, A. Ambroży, K. Żak.

 

Dodała; AA
7/05/2018

zsp.edu.pl