Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska"

     Przy naszej szkole działa Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska",
który z uzyskanych środków wspiera działania szkoły na rzecz poprawy efektywności uczenia.
Sam decyduj, na jakie cele mają być przeznaczone Twoje podatki.
Rezultatami własnej pracy możecie Państwo wspomóc Wasze dziecko uczęszczające do naszej szkoły.
Przekaż nam 1% ze swojego rozliczenia podatkowego.
Pamiętaj, że ten 1% z niewielkiej nawet sumy przekazanej przez wielu daje szansę na realizację wielkich wyzwań w edukacji.

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska"
Jak przekazać 1% Organizacji Pożytku Publicznego
 

.„Często dar jest niewielki,
ale skutek z niego ogromny”
                                        Seneka

               
Przekaż swój 1% DLA
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych MSG w Myślenicach
 
MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU WPŁACAJĄC
na
     Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska"
Organizacja Pożytku Publicznego
          Kraków, ul. B. Chrobrego 9

 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz:
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MSG w MYŚLENICACH?

Wypełnij PIT:
1. Numer KRS -  0000052078
2. Kwota 1% odpisu
3. Wpisz w rubrykę „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
„cel szczegółowy 1%”- PIT 37 poz.126, PIT 36 poz.307, PIT 36 L poz. 107, PIT 28 poz.128
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MSG w MYŚLENICACH
4. Zaznaczając pozycję "wyrażam zgodę" umożliwiasz Urzędowi Skarbowemu przekazanie swoich danych osobowych Stowarzyszeniu i NASZEJ SZKOLE

Przekaż swój 1%

 

 

 „Niech nasza droga będzie wspólna”
Jan Paweł II.

zsp.edu.pl