Wydatki Stowarzyszenia

Wydatki Społecznego Komitetu Stowarzyszenia Szkole Małopolska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach na rzecz pomocy szkole w okresie:

 Wydatki w okresie: I - XI 2017 r.

 

     800.00        dofinansowanie wycieczek młodzieży

    400.00        dofinansowanie wizyty młodzieży węgierskiej

    490.47         dofinansowanie projektów

    1.127.10      sfinansowanie kosztów biletu lotniczego uczennicy ( sytuacja losowa )

    100.00         dofinansowanie zawodów sportowych

   1.191.00       polisy ubezpieczeniowe młodzieży ( wyjazdy zagraniczne uczniów - szkoły partnerskie )

1.881.90          nagrody książkowe , upominki

1.005.50          nagroda Absolwent Roku

                    

……………

6.995.97       ( sześć tysięcy , dziewięćset dziewięćdziesiąt  pięć 97/100 )

 

Wydatki w okresie : I – XII 2015 r.  

2.377.30 dofinansowanie udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, wyjazdy na zawody sportowe,

2.648.97 dofinansowanie wycieczek krajoznawczych, polisy ubezpieczeniowe dla uczniów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej

2.624.44 nagrody za wyniki w nauce – książki

2.000.00 pomoc uczennicy w trudnej sytuacji materialnej (darowizna od sponsora)

2.034.00 Inne: w tym nagroda dla absolwenta roku, dofinansowanie materiałów do projektów, zakup choinki, kwiaty pod pomnik

Razem: 11.684.71 (jedenaście tysięcy, sześćset osiemdziesiąt cztery 71/100)

 

Wydatki w okresie : I - XII 2014 r.

2.382.66   dofinansowanie konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów sportowych

1.899.54  dofinansowanie wycieczek krajoznawczych (w tym opłacenie polis ubezpieczeniowych dla młodzieży wyjeżdżającej do Rzymu, na Węgry)

1.642.01  Inne: w tym nagrody książkowe dla uczniów za wyniki w nauce, nagroda dla absolwenta roku

Razem:
  
5.924.21 (pięć tysięcy, dziewięćset dwadzieścia cztery 21/100)


Aktualizacja: JJ
20/11/2017

zsp.edu.pl