Samorząd uczniowski

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do współpracy. Kandydatów do Samorządu Uczniowskiego prosimy o zgłaszanie się do mgr Agnieszki Borówki lub mgr Renaty Piekarz do dnia 25.09.2019 r.  

Dołącz do nas!
Samorząd Uczniowski

  

 


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Przewodniczący:

Natalia Jawor 3K
Mikołaj Szlachetka 2T

Zastępcy:

Kinga Kozak 2A
Adrian Ponikowski 2B

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Agnieszka Borówka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROKU SZKOLNY 2017/2018

CELE SAMORZĄDU:

  1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
  2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów.
  4. Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów.
  5. Integracja środowiska szkolnego: uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.
  6. Przedstawianie Dyrekcji potrzeb uczniów.

ZADANIA SAMORZĄDU:

  1. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu apeli i uroczystości szkolnych.
  2. Promocja szkoły poprzez współorganizację Dni Otwartych.
  3. Propagowanie pomocy na rzecz innych – współpraca ze szkolnym wolontariatem.
  4. Ścisła współpraca z samorządami klasowymi i nauczycielami oraz Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” w przygotowaniu i sfinansowaniu konkretnych przedsięwzięć.

 

Dodała: AA

zsp.edu.pl