Wirtualne Dni Otwarte 2020 - oferta dla dorosłych

W cyklu prezentacji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół - Małopolskiej Szkoły Gościnności nie może zabraknąć propozycji dla osób dorosłych. Jeśli masz skończone 18 lat i marzysz o szybkim zdobyciu zawodu, zmianie kwalifikacji lub poszerzeniu umiejętności jesteś we właściwym miejscu. Małopolska Szkoła Gościnności osobom dorosłym proponuje szybką i extraszybką ścieżkę edukacyjną w dwóch formach - Policealnej Szkoły Turystyki i Zdrowia lub Małopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego. Obie formy bez matury, bez egzaminów, bez ograniczenia wiekowego oraz bez opłat.

Rekrutacja

 

PROWADZIMY  REKRUTACJĘ NA KIERUNKI:

OPIEKUN MEDYCZNY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY,
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
 

Uczniem naszej szkoły może być każdy, kto posiada świadectwo ukończenia
szkoły średniej i chce podjąć dalsze kształcenie. 

 

Zapraszamy do składania dokumentów już dzisiaj !!!

 

Polecane zawody:

  • Terapeuta Zajęciowy – 4 semestry
  • Opiekun Medyczny – 2 semestry
  • Technik Usług Kosmetycznych - 4 semestry

Informacje dla kandydatów

Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną

Organizujemy zajęcia w godzinach popołudniowych i w soboty

W programach nauczania język angielski i język migowy

Posiadamy największe w regionie doświadczenie w kształceniu w zawodzie terapeuta zajęciowy

Dysponujemy doskonałą bazą zajęć praktycznych  

Dysponujemy profesjonalną i doświadczoną  w kształceniu zawodowym  kadrą

Mamy prawie 100 % zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje otrzymują tytuł technika lub równorzędny

Uczniowie szkoły, na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia do ZUS-u lub innych instytucji. Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.

Istnieje możliwość  zakwaterowania w Internacie i pełnego wyżywienie w stołówce szkolnej

 

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • kwestionariusz wniosku o przyjęcie do szkoły /druk do pobrania ze strony szkoły www.zsp.edu.pl, lub w sekretariacie szkoły/
  • dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/
  • oraz  inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli takie będzie prowadzone w przypadku braku wolnych miejsc /dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa w art. 136 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe, ( Dz.U.2018 poz. 996 z późn. zmianami) - wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca uzyskanie zdolności do podjęcia praktycznej nauki zawodu), niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata/.

 

POBIERZ PODANIE:

Podanie (*.doc)

 

Kontakt:

Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności 

im. Tytusa Chałubińskiego

32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18

tel: [12] 272 08 20,   fax: [12] 272 12 46, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Edycja AK
20.05.2020

zsp.edu.pl