Pliki do pobrania

1. Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę zagraniczną

2. Formularze zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego (wypełnione formularze należy składać w sekretariacie szkoły w 2 egzemplarzach):

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

 

zsp.edu.pl