Pliki do pobrania

1. Formularze usprawiedliwienia:

Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia 

Wzór usprawiedliwienia nieobecności dla ucznia pełnoletniego

 

2. Formularze zwolnienia z zajęć szkolnych:

Wzór zwolnienia z lekcji

Wzór zwolnienia z lekcji dla ucznia pełnoletniego

 

3. Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę zagraniczną

4. Formularze zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego (wypełnione formularze należy składać w sekretariacie szkoły w 2 egzemplarzach):

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

 

zsp.edu.pl