Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - Karolina Gorzelany 

Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Janow 

Sekretarz - Iwona Jamróz

 

Członkowie Zarządu:

Ewa Siedlecka 

Aneta Gajdek – Kowalska 

 

nr konta bankowego Rady Rodziców: 09 8619 0006 0020 0000 3346 0001

zsp.edu.pl