Regulamin rekrutacji

 


 

HARMONOGRAM DYŻURÓW SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

Dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej

REGULAMIN REKRUTACJI 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Dla kandydatów będących absolwentami gimnazjum

REGULAMIN REKRUTACJI 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. 


Nie wahaj się dłużej i dołącz do nas!


Co nas wyróżnia:

•Nauka w systemie jednozmianowym

•Wzorce kształcenia oparte na europejskich rozwiązaniach

•Nauczanie w systemie międzyoddziałowym

•Nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie

Zakwaterowanie w wygodnym i dostosowanym do potrzeb młodzieży internacie (nowocześnie wyposażone pokoje,wi-fi, sala kinowa, świetlica, całodobowa opieka)

•Domowe obiady w stołówce szkolnej

•Wymiany i wycieczki zagraniczne (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry, Chiny)

•Praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży, restauracjach

•Pokazy i warsztaty z ekspertami

•Wysoka zdawalność matury i egzaminów zawodowych

 

Zdecyduj sam! Wybierz jedną z naszych szkół!

Dlaczego Technikum?

• zdobywasz zawód i uprawnienia do pracy na terenie całej Unii Europejskiej

• uzyskujesz tytuł technika hotelarstwa, technika obsługi turystycznej lub technika żywienia i usług gastronomicznych – w zależności od wyboru

• odbywasz praktyki w najlepszych hotelach i restauracjach m.in.:

• zdobywasz wiedzę nie tylko z przedmiotów zawodowych, ale również z przedmiotów ogólnokształcących

• zdajesz maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

• po naszej szkole możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku (tak jak po liceum)

 

Dlaczego Liceum?

We wszystkich klasach licealnych językiem obowiązkowym jest angielski. Do wyboru proponujemy również języki:

  • niemiecki
  • hiszpański
  • rosyjski
  • francuski

Rozszerzenia już od pierwszej klasy!Od pierwszego dnia nauki języki obce nauczane są w systemie międzyoddziałowym w grupach według stopnia zaawansowania – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyfruń z gniazda! Damy Ci schronienie!

Jesteśmy jedną z niewielu szkół w okolicy, która dysponuje internatem. Nie bój się odległości i dojazdów - możesz u nas zamieszkać.

 


Dodała AK
28.02.2019

Harmonogram rekrutacji

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację uzupełniającą zgodnie z terminarzem opublikowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:

Gimnazjum - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. 

Szkoła podstawowa - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 


HARMONOGRAM DYŻURÓW

SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ROK SZKOLNY

2019/2020

 

25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 09.05.2019 r. dyżur rekrutacyjny w bibliotece szkolnej (parter) w poniedziałki i czwartki w godz. 14:30 – 16:00

 

Rekrutacja 2019 - szkoła podstawowa

 

Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ zapraszamy do wyboru spośród 6 klas

Proponujemy 3 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

i 3 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

symbol klasy

przedmioty rozszerzone

pierwszy język

drugi język*

II Liceum Ogólnokształcące

C

rozszerzony j. angielski i biologia 
od klasy drugiej chemia

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

D

rozszerzony j. angielski 
i matematyka 
od klasy drugiej do wyboru
informatyka lub fizyka

E

rozszerzony j. angielski 
od klasy drugiej do wyboru
geografia lub biologia
przedmiot uzupełniający
siatkówka halowa i plażowa

 

 

 

 

 

Technikum Turystyczno - Gastronomiczne

H

technik hotelarstwa 
rozszerzony j. angielski

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

T

technik organizacji turystyki
rozszerzony j. angielski

G

 technik żywienia i usług gastronomicznych 
rozszerzony j. angielski

* symbole klas mogą ulec zmianie 
**grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób

Rekrutacja 2019 - gimnazjum

 

Absolwentów GIMNAZJUM zapraszamy do wyboru spośród 6 klas

Proponujemy 2 klasy w II Liceum Ogólnokształcącym

i 4 klasy w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym

 

PO GIMNAZJUM

 

symbol klasy*

przedmioty rozszerzone

pierwszy język

drugi język**

II Liceum Ogólnokształcące

A

rozszerzony j. angielski 

do wyboru 
biologia, chemia
lub
geografia, wos  

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

B

rozszerzony j. angielski 
i matematyka 
od klasy drugiej informatyka
i do wyboru fizyka lub geografia

 

 

 

 

 

Technikum Turystyczno - Gastronomiczne

Hg

technik hotelarstwa 
rozszerzony j. angielski i geografia

język angielski

język niemiecki

język francuski

język rosyjski

język hiszpański

Kg

technik hotelarstwa 
rozszerzony j. angielski i geografia

Tg

technik organizacji turystyki
rozszerzony j. angielski i geografia

Gg

technik żywienia i usług gastronomicznych 
rozszerzony j. angielski i chemia

* symbole klas mogą ulec zmianie
**grupa międzyoddziałowa licząca przynajmniej 15 osób

zsp.edu.pl