Znowu sukces! Jesteśmy wśród najlepszych!

 

Długo wyczekiwany moment dla wielu nauczycieli i dyrektorów placówek nadchodzi zwykle w styczniu, kiedy portal edukacyjny Perspektywy ogłasza ranking szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Również dla społeczności Małopolskiej Szkoły Gościnności jest to czas pełen emocji, ponieważ ewaluacji zostaje poddana całoroczna praca, a miejsce w rankingu jest swoistym wskaźnikiem progresu lub regresu. Dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników towarzyszy pozytywna energia  i na początku drogi wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego są mocno zmotywowani do pracy. Nieco inne uczucia, bo już nie tylko radosne podniecenie, ale i lęk – pojawiają się w sytuacji, gdy wypracowaną, wysoką pozycję trzeba utrzymać.  Małopolska Szkoła Gościnności nie musi już wstrzymywać oddechu – doskonałą pozycję w rankingu udało się osiągnąć zarówno Technikum Turystyczno – Gastronomicznemu, które otrzymało ponownie złotą tarczę, jak i II Liceum Ogólnokształcącemu (brązowa tarcza).

Rywalizacja była bardzo zacięta, ponieważ w tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu dla liceów w 2020 roku to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Podobone kryteria brane są pod uwagę w przypadku techników - sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).

Zasady Rankingu ustalane są przez  Kapitułę złożoną z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Wśród Techników TTG MSG zajęło 5 miejsce w województwie i 21 miejsce w kraju, a II LO MSG 55 pozycję w województwie.  Należy też podkreślić, że w przypadku Technikum Turystyczno –Gastronomicznego, wśród Techników o tym samym profilu kształcenia (branża HO-GA-TUR) jesteśmy na 3 miejscu w całej Polsce. Wyprzedzają nas tylko Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie z Lublina oraz Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie.

 

 

Uczniom i nauczycielom, którzy wypracowali ten wielki sukces gratulujemy i życzymy dalszej energii i zapału do pracy!

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.  

Fakty mówią same za siebie – Małopolska Szkoła Gościnności to doskonały wybór! Zapraszamy!

Tekst: AA. źródło: http://www.perspektywy.pl/portal/

Zdjęcia: http://www.perspektywy.pl/portal/

Dodała:AA
9/01/2019

zsp.edu.pl