HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej oraz zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

 

Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00, sala 114.

  1.  

 

Termin ogłoszenia wyników i rozdanie świadectw egzaminu maturalnego – 11 września 2019 r.

 

 

Grafika:www.pixabay.com/F1Digtals

Dodała: AA
23/07/2019

 

zsp.edu.pl